Rådgivning

Skattemæssig og økonomisk rådgivning. Herunder f.eks. rådgivning ved start af virksomhed, beslutning om selskabsform, virksomhedsomdannelse. Forhandlinger med pengeinstitut og skattemyndigheder mv. Som medlem Foreningen af Danske Revisorer FSR, samarbejder vi ofte med fageksperter inden for skat og jura i mere komplekse sager.

Revision

Som offentligt godkendte revisorer udfører vi revision af og giver erklæring på regnskaber.

Regnskabsudarbejdelse

Udarbejdelse af årsrapporter samt indkomst- og formueopgørelser, til brug over for myndigheder og kreditgivere. Udarbejdelse af perioderegnskaber efter virksomhedens behov.

Skat

Opgørelse af skattepligtig indkomst, samt udarbejdelse af selvangivelser. Optimal skatteplanlægning, herunder beregning af skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af virksomhedsskatte-ordningen/kapitalafkastordningen. Assistance ved henvendelse fra skattemyndighederne og ved skattesager.

Bogføring

EDB bogføring for virksomheder på vores system, herunder debitor- og kreditorstyring samt budget-opfølgning. Assistance til virksomheder i forbindelse med virksomhedens egen bogføring, hjælp til opbygning af kontoplaner og afstemning.

Budgettering

Ved hjælp af professionelle værktøjer, udarbejder vi resultat- balance og likviditetsbudgetter. På grundlag af virksomhedens oplysninger og forventninger til fremtidig udvikling.

Erhvervsservice

Vi er godkendt af Dataløn som erhvervsservicevirksomhed. Som en ekstra fordel kan du gennem os blive oprettet som arbejdsgiver, hos Dataløn uden opstartsomkostninger. Vi har endvidere praktisk erfaring med Danløn og kan også tilbyde assistance hermed.