"...Alle virksomheder er forskellige og det er derfor svært at fastsætte en pris på forhånd. Med det mener vi, at jo bedre din virksomhed er til at holde styr på den daglige administration, jo lettere er det for os at rådgive dig og holde den aftalte pris. Vi tilbyder alle nye kunder et gratis og uforpligtende opstartsmøde. Når vi har dannet os et overblik over opgavens omfang kan vi udarbejde et overslag – det kalder vi en max pris det første år. Vort honorar beregnes dog altid på grundlag af faktisk tidsforbrug til fast timepris, så det eneste du kan risikere er at prisen kan blive lavere..."